Den ordinære generalforsamling der skulle være afholdt fredag den 20. november 2020 er aflyst og udsættes

På grund af restriktionerne i forbindelse med COVID-19 er vi desværre nødsaget til at aflyse generalforsamlingen, der var planlagt til afholdelse den 20. november 2020.

 

Vi forventer at kunne afholde generalforsamlingen sidst i januar eller først i februar 2021.

 

Udmelding om afholdelse af generalforsamlingen vil kunne ses her på hjemmesiden og Facebook-side ”Dansk Køre Selskab – Aktiviteter”. 

Oprindelig indkaldelse til Generalforsamling:

 

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Mørkøvhallen, 4440 Mørkøv kl. 19.00.

Igen i år vil der traditionen tro være mulighed for at købe stegt flæsk og persillesovs.

Dette til en pris af ca. 100,00 kr. person.

I prisen er også inkluderet kaffe eller te samt brød til.

Spisningen begynder kl. 18.00.

Vil du deltage i spisningen, skal du sende en e-mail til sekretær Janna Eliasen på e-mail secretaryDKS1967@gmail.com senest den 15. november 2020.

 

Dagsorden ifølge vedtægterne.

 

På valg er:

Henning Clausen

Lars Nielsen

Niels A. Jensen

Anne Jensen

Janna Eliasen

Suppleanter på valg:

Erik Nielsen

Bjarne Thor Christensen

Forslag der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal være formand Niels Giversen i hænde senest den 20. oktober 2020.

 

Efter generalforsamlingen er der kaffe og te med brød. Øl og vand kan købes. Derefter hyggeligt samvær med udveksling af minder.

 

OBS!   For god orden skyld gør vi opmærksom på, at vi selvfølgelig er nødt til at følge evt. anvisninger fra myndighederne i forbindelse med afholdelse af generalforsamlingen.

Nyt om Rævebjerg

En af vores faste fotografer ved vores arrangementer Bine Sierla har været forbi Rævebjerg og tage nogle fantastiske fotos af stævnepladsen, dressurbaner og forhindringer.

Tak til Bine for de fine fotos, som du kan se her.

Der er i øvrigt løbende aktiviteter på stævnepladsen ved Rævebjerg.
Alle forhindringerne og indhegning er bygget færdig og reetablering - planering og græssåning - af arealerne i og rundt om forhindringerne er klaret.
Og nu har vi endelig modtaget en byggetilladelse til opførelse af en materielhal.
Du kan følge arbejdet og se fotos fra stævnepladsen ved at klikke her.

Artikel i Sjællandske Medier - Nordvestsjælland om bl.a. etablering af stævnepladsen ved Rævebjerg. 

Sjællandske Medier - NordVestNyt var den 25. juli 2020 forbi Rævebjerg til en snak om Dansk Køre Selskab og etableringen af stævnepladsen ved Rævebjerg.

Det kom der en fin artikel ud af, som du kan læse her.

Meddelelse til Children, Junior og Young driver kuske, der er interesseret i at deltage i Nordisk Mesterskab 2021

Henrik Høper fra køreudvalget i Dansk Køre Forbund vil gerne høre fra kuske,  der er interesserede i at deltage ved Nordisk Mesterskab i 2021, og i den forbindelse vil afholde et oplysningsmøde.

Tilmelding kan ske til Karina Ruus på e-mail: karin@ruus.dk eller tlf. 31 43 42 06.

MaratonCup 2020/2021 AFLYSES

Styregruppen har på møde afholdt den 22. oktober 2020 besluttet, at aflyse Maraton Cuppen pga. den nuværende usikre situation med Corona.

Udsigten til at alle stævner over de næste 5 måneder kan holdes, er ikke stor.

 

Styregruppen håber at kunne afholde et indendørs stævne ultimo februar eller primo marts 2021.

Nu har du mulighed for at købe klubtøj via Freka Shop

Nu har du mulighed for at forny din garderobe med klubtøj med Dansk Køre Selskabs logo.

 

Tøjet kan bestilles og købes hos SHOPFREKA.dk

Nedenfor ses eksempler på klubtøj:

Dansk Køre Selskab ønsker alle en Glædelig Jul og et Godt Nytår!

2020 er ved at rinde ud. Et år der har budt på mange udfordringer for alle pga. COVID-19.

 

Vi håber, at 2021 vil byde på mere aktivitet med hestevognskørsel ved Rævebjerg.

 

Bl.a. håber vi på, at det lykkes at afholde CAI2* og Landsstævne den 28. april – 2. maj 2021 på Rævebjerg.

 

Desuden skal vi have afholdt vores generalforsamling, når situationen med COVID-19 tillader det.

 

Gennem hele 2020 har der været stor aktivitet på stævnepladsen, hvor

  • alle forhindringer er færdigbygget

  • der er sat nye tagvinduer i og lagt nyt tag på Multihuset

  • vi fik byggetilladelse til materielhallen

  • taget på materielhallen lægges færdig mellem jul og nytår, og

  • materjelhallen bliver beklædt i løbet af januar 2021.

Derudover har altid flittige Liselotte Watson være primus motor på træningsarrangementer ved Rævebjerg. I vintermånederne i 2020 afholdt Liselotte også filmaftener, som hun gerne vil genoptage, når hun er ved hægterne. Stor tak til Liselotte for hendes kæmpe indsats.

En særlig tak skal lyde til vores altid flittige hjælpere, der yder en fantastisk indsats på stævnepladsen.

Her tænkes især på Flemming, Birger, Bent og Finn, der alle har tilbragt mange timer på stævnepladsen i 2020.

Glædelige jule- og nytårshilsner fra

Bestyrelsen i Dansk Køre Selskab

Nyt om Rævebjerg

Materielhallen har fået belægning, og taget er ved at blive lagt.

De flittige hjælpere er i gang med at lægge tag på materielhallen. Den sidste del af taget forventes lagt inden nytår. 

Billeder kan ses her. 

De nyeste billeder er fra den 25. december 2020

Byggetilladelse til materielhal er givet og der blev holdt rejsegilde den 27. november 2020

Det er en glædelig nyhed at kunne meddele, at vi langt om længe har fået byggetilladelse til opførelse af materielhal ved Rævebjerg.

Byggetilladelsen blev givet den 13. november 2020, og det flittige hjælperhold gik straks i gang med plannering, gravning af render og støbning af fundament.

Den 27. november 2020 påbegyndtes rejsning af materielhallen, og allerede ved middagstid kunne der holdes rejsegilde for de få tilstedeværende pga. corona restriktioner.

Det næste arbejde der kommer til at foregå er taglægning, belægning i hallen samt beklædning af hallen.

Billeder fra forarbejdet, rejsningen af hallen og rejsegildet kan ses her.

Støt Dansk Køre Selskab hver gang du tanker

Følg os på facebook !!

Hvis du ønsker at blive
medlem af Dansk Køre Selskab 

Tak

til vores 

SPONSORER

Se alle vore sponsorer her. 

Skulle du eller din virksomhed have lyst til at hjælpe Dansk Køre Selskab med et sponsorat, kan der rettes henvendelse til vores sekretær Janna Eliasen på e-mail: 

secretarydks1967@gmail.com

Janna kan oplyse dig om, hvilke muligheder der er for sponsorater.

KUSKELICENS!

Har du husket at få/forny din kuskelicens!
Se mere på:
www.koereforbund.dk

Bemærk!

Kuskelicens til Dansk Køre Forbund er obligatorisk for Let, Middelsvær og Svær klasse. 

55690
Transport af heste
Der en kun én regel,
som du skal kende!

Læs hvad Bo Andersen fra Fritidsmarkedet skriver om hestetransport - og mest almindelige misforståelser ved privat hestetransport.

Vær opmærksom på regler omkring

FEI-stævner.

HUSK! Flyttemeddelelse ved 

adresseændring - udsendelse af Køresporten

I forbindelse med udsendelse af Køresporten har vi brug for at distributionslisten er opdateret.
Skal du flytte eller har du ændret din adresse, bedes du meddele det til:
På den måde sikrer vi at Køresporten bliver sendt til den korrekte adresse.
Vores aftale med OK

Vi har indgået en sponsoraftale med OK, så du kan støtte Dansk Køre Selskab, hver gang du tanker. Og vigtigst af alt, det koster dig ikke ekstra at støtte vores klub – OK betaler hele beløbet.

 

Du støtter vores klub med 5 øre/liter – uanset om du bestiller et OK Benzinkort eller betaler med OK-appen. Når nye kunder har tanket 500 liter indenfor et år, får vores klub en ekstra bonus på 200 kr. 

 

Bestil et OK Benzinkort på www.ok.dk/lokalsporten. Hvis du vælger at tanke med OK-appen, så finder du den i App Store eller Google Play.

 

Har du allerede et OK Benzinkort? Så ring til OK på 70 10 20 33 og fortæl dem, at du gerne vil støtte Dansk Køre Selskab nu. Og så sørger de for at ændre det.

Læs mere her.

Sponsorer

Nummerveste er sponsoreret af:
Klindt Rideudstyr
 
Forhindringer:
Vi kan med glæde oplyse, at alle 7 forhindringer har fået sponsor.
Sponsorerne er:
· Tømrer-og Snedkerfirmaet Ole Buch Jensen A/S
· Køge Bugt Anlægsgartner ApS
· Lunds Rengøring ApS – ”Vikingeskibene”
· Solbjerg Maskinværksted v/Dennis Bundgaard
· Irming Transport
· Via Biler A/S
· Claus ”Vognmand” Jensen – ”Vandforhindringen”
Dansk Køre Selskabs sponsor-forhindringer
Køge Bugt Anlægsgartner ApS
Irming Transport
Claus "Vognmand" Jensen - Vandforhindringen
Tømrer-og Snedkerfirmaet Ole Buch Jensen A/S
Solbjerg Maskinværksted
v/Dennis Bundgaard
Via Biler A/S
Lunds Rengøring  ApS - "Vikingeskibene"
1/23

_____________________________________________________________________________

Dansk Køre Selskab
 

Rævebjerg 1
DK-4440 Mørkøv

Tlf. 20 93 69 29

Formand Niels Giversen

Danske Bank 1551-4843 533 957

CVR.nr. 30 64 18 33