Nyhedarkiv 2021

December 2020/Januar 2021
Dansk Køre Selskab ønsker alle en Glædelig Jul og et Godt Nytår!

2020 er ved at rinde ud. Et år der har budt på mange udfordringer for alle pga. COVID-19.

 

Vi håber, at 2021 vil byde på mere aktivitet med hestevognskørsel ved Rævebjerg.

 

Bl.a. håber vi på, at det lykkes at afholde CAI2* og Landsstævne den 28. april – 2. maj 2021 på Rævebjerg.

 

Desuden skal vi have afholdt vores generalforsamling, når situationen med COVID-19 tillader det.

 

Gennem hele 2020 har der været stor aktivitet på stævnepladsen, hvor

  • alle forhindringer er færdigbygget

  • der er sat nye tagvinduer i og lagt nyt tag på Multihuset

  • vi fik byggetilladelse til materielhallen

  • taget på materielhallen lægges færdig mellem jul og nytår, og

  • materjelhallen bliver beklædt i løbet af januar 2021.

Derudover har altid flittige Liselotte Watson være primus motor på træningsarrangementer ved Rævebjerg. I vintermånederne i 2020 afholdt Liselotte også filmaftener, som hun gerne vil genoptage, når hun er ved hægterne. Stor tak til Liselotte for hendes kæmpe indsats.

En særlig tak skal lyde til vores altid flittige hjælpere, der yder en fantastisk indsats på stævnepladsen.

Her tænkes især på Flemming, Birger, Bent og Finn, der alle har tilbragt mange timer på stævnepladsen i 2020.

Glædelige jule- og nytårshilsner fra

Bestyrelsen i Dansk Køre Selskab

Dansk Køre Selskab
 

Rævebjerg 1
DK-4440 Mørkøv

Tlf. 20 93 69 29

Formand Niels Giversen

Danske Bank 1551-4843 533 957

CVR.nr. 30 64 18 33