top of page

SM Pløjning

14. oktober 2017
 

Dansk køreselskab afholder igen i år Sjællands-mesterskab i pløjning på Rud Hansens jord

på Ventedgårdsvej , 4440 Mørkøv

Der pløjes stubjord om formiddagen og grønjord om eftermiddagen
 

Program

Kl. 07.30 Briefing for dommere og målere i klubhuset på Dorthealyst samt

                morgenkaffe til pløjerne.

Kl. 08.30 Lodtrækning og måling af plov samt prøvepløjning

Kl. 09.00 Start Stubjord

Kl. 12.00 Pause

Kl. 12.30 Start grønjord

Kl. 15.30 Pløjning slut

Kl. 16.00 Spisning af gule ærter samt præmieoverrækkelse

Der vil være mulighed for at købe lidt mad og drikke på pløjestykket

Efter pløjningen samles vi alle i klubhuset, hvor pløjere, hjælpere og tilskuere

kan købe gule ærter til rimelig pris. Der vil være præmieoverrækkelse under

spisningen.

Startgebyr kr. 150,00 betales ved ankomsten.

Tilmelding senest den 1. oktober til Janne Kristiansen

mail jannekristiansen@mail.dk - tlf. 61 67 99 50

Jan Blume med sine to dejlige Frederiksborgere

bottom of page