top of page
Generalforsamling den 16. november 2018

Der indkaldes til generalforsamling i klubhuset på Dorthealyst kl. 19.00. Igen i år vil der være

mulighed for at købe "stegt flæsk med persillesovs"  til en pris af 100 kr.

I prisen er medregnet kaffe eller te samt brød til. Spisningen begynder kl. 18.00.

Vil du spise med, skal dette bestilles senest den 13. november til Charlotte Monk

Mail charlotte.monk@live.dk

Dagsorden ifølge vedtægterne.
På valg er:    Bjarne Thor Christensen

                    Gert Frid

                    Anne Jensen
                    Charlotte Monk
                    Niels A. Jensen

Suppleanter på valg:

                    Hans Henrik Mosegaard Nielsen

                    Birger Hansen

Forslag der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal være formanden Gert Frid i hænde

senest den 15. oktober 2018.

Efter generalforsamlingen er der kaffe og te med brød. Øl og vand kan købes.

Derefter hyggeligt samvær me udveksling af minder fra året, der er gået

 

 

bottom of page