top of page

Generalforsamling 17. november 2017

Der indkaldes til generalforsamling i klubhuset på Dorthealyst kl. 19.30. Igen i år vil der være

mulighed for at købe den traditionelle ret "stegt flæsk med persillesovs"  til en pris af 100 kr.

I prisen er medregnet kaffe eller te samt brød til. Spisningen begynder kl. 18.00.

Vil du spise, skal dette bestilles senest den 15. november til Charlotte Monk

Mail charlotte.monk@live.dk

Dagsorden ifølge vedtægterne.
På valg er:    Jørgen Ahrendt-Jensen

                    Niels Giversen

                    Kim Andreasen
                    Jan Eliasen

Suppleanter på valg:

                    Hans Henrik Mosegaard Nielsen

                    Birger Hansen

Forslag der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal være formanden Gert Frid i hænde

senest den 15. oktober.

Efter generalforsamlingen er der kaffe og te med brød. Øl og vand kan købes.

Derefter hyggeligt samvær me udveksling af minder fra året, der er gået.

 

 

Dirigent Henrik Nakskov byder velkommen

Margit Mortensen blev årets groom

Som sædvanlig var rigtig mange mødt op

til generalforsamlingen på Dorthealyst

bottom of page