Dansk Køre Selskab inviterer til træningsarrangement med dressur- og derbykørsel på Rævebjerg den 2. august 2020

Dansk Køre Selskab byder alle velkommen til dressur- og derbykørsel på Rævebjerg den 2. august 2020.

 

Dressuren bliver kørt på den nye opvarmningsbane, hvor banen vil være 40 x 80.

Vi bruger de nye dressurprogrammer med rettelser for 2020.

Alle ponyer og enspænder-hest kører 40 x 80 bane. Skulle der være tospand-hest køres der på 40 x 100.

Dressuren dømmes af en uddannet dommer. Der vil være en kritik, men summen vil ikke sammentalt.

Derbykørslen vil foregå på det åbne græsareal ved siden af de nye dressurbaner samt i 2 maratonforhindringer, hvoraf den ene er vandforhindringen.

Tilmelding til dressur og derbykørsel skal ske til Liselotte Watson. Ved tilmelding i dressur bedes angivet, hvilket dressurprogram man ønsker at køre.

Tilmelding skal ske senest onsdag den 29. juli 2020 til e-mail:

  • knolds_beslagsmed@os.dk eller tlf. 27 29 07 07

  • Facebook: Dansk Køre Selskab – Aktiviteter

  • eller Facebook: Træning på Rævebjerg.

 

Pris 50 kr. pr. ekvipage, der betales på dagen til Liselotte Watson.

Startlisten finder du her.

HUSK! Flyttemeddelelse ved adresseændring - udsendelse af Køresporten

I forbindelse med udsendelse af Køresporten har vi brug for at distributionslisten er opdateret.
Skal du flytte eller har du ændret din adresse, bedes du meddele det til:
På den måde sikrer vi at Køresporten bliver sendt til den korrekte adresse.

Materielhal på Rævebjerg

Det er en stor glæde at kunne meddele, at vi har fået sponsoreret en materielhal på ca. 400 m2, som vi pt. afventer den endelige byggetilladelse på.
Den 25. april 2020 blev hallen flyttet til Rævebjerg.
De følgende billeder er fra flytningen af hallen:

Vaskepladsen er færdiggjort

Flittige hjælpere har sat de sidste fittings sammen og gjort klar til slanger m.m. og færdiggjort vaskepladsen på stævnepladsen ved Rævebjerg den 13. juni 2020.
Så nu er vaskepladsen stævneklar.
 
Neden for ses det endelige resultat:
Du kan følge arbejdet og se fotos fra stævnepladsen ved at klikke her.

OBS! Dansk Køre Selskab afholder IKKE landsstævne i september 2020

Det meddeles hermed, at Dansk Køre Selskabs bestyrelse på deres møde afholdt den 25. juni 2020 har besluttet ikke at afholde landsstævne den 4.-6. september 2020 grundet restriktioner m.m. i forbindelse med COVID-19.

Nyt om Rævebjerg

Der er løbende aktiviteter på stævnepladsen ved Rævebjerg.
Alle forhindringerne og indhegning er bygget færdig og reetablering - planering og græssåning - af arealerne i og rundt om forhindringerne er klaret.
I weekenden den 4.-5. juli 2020 blev skoven ved siden af dressurbanerne beskåret.
 
Tak til Henrik Sloth for lån af materiel til beskæringsarbejdet, og tak til Jannich Sloth som førte maskinen og tog fine fotos på dagen. 
Du kan følge arbejdet og se fotos fra stævnepladsen ved at klikke her.

Nyt tag på Multihuset

I weekenden den 5.-7. juni 2020 blev taget på Multihuset ved Rævebjerg udskiftet. Samtidig blev der lagt 6 ovenlysvinduer i taget.
Det var det fantastiske hjælper-team, der var på "banen" sammen med gode folk fra Mørkøv Handels- Håndværker- Og Borgerforening i daglig tale Borgerforeningen.
I den kommende weekend - 13. og 14. juni 2020 laves den sidste finish med sternbrædder, nye tagrender og maling af træværk m.m.
Her et par billeder af det flotte nye tag, trappe og balkon aka "talerstolen" på Multihuset.

Følg os på facebook !!

Hvis du ønsker at blive
medlem af Dansk Køre Selskab 

Tak

til vores 

SPONSORER

Se alle vore sponsorer her. 

Skulle du eller din virksomhed have lyst til at hjælpe Dansk Køre Selskab med et sponsorat, kan der rettes henvendelse til vores sekretær Janna Eliasen på e-mail: 

secretarydks1967@gmail.com

Janna kan oplyse dig om, hvilke muligheder der er for sponsorater.

KUSKELICENS!

Har du husket at få/forny din kuskelicens!
Se mere på:
www.koereforbund.dk

Bemærk!

Kuskelicens til Dansk Køre Forbund er obligatorisk for Let, Middelsvær og Svær klasse. 

55690
Transport af heste
Der en kun én regel,
som du skal kende!

Læs hvad Bo Andersen fra Fritidsmarkedet skriver om hestetransport - og mest almindelige misforståelser ved privat hestetransport.

Vær opmærksom på regler omkring

FEI-stævner.

Efterlysning af forårsløg

fterlysning af forårsløg
I forbindelse med udsmykning af stævnepladsen modtager vi gerne forårsblomsterløg fx påskelilje-, pinselilje-, tulipan-, hyacint- og perlehyacintløg.
Kontakt sekretær Janna Eliasen på tlf. 23 24 13 63 eller på e-mail: SecretaryDKS1967@gmail.com, hvis du ønsker at forære Dansk Køre Selskab blomsterløg til udsmykning af stævnepladsen.

Sponsorerede forhindringer

Forhindringssponsorer
Vi kan med glæde oplyse, at vores 7 nyopførte forhindringer har fået sponsor:
 
Sponsorerne er:
·Tømrer-og Snedkerfirmaet Ole Buch Jensen A/S
·Køge Bugt Anlægsgartner ApS
·Lunds Rengøring ApS – ”Vikingeskibene”
·Solbjerg Maskinværksted v/Dennis Bundgaard
·Irming Transport
·Via Biler A/S
·Claus ”Vognmand” Jensen – ”Vandforhindringen”
Dansk Køre Selskabs sponsor-forhindringer
Køge Bugt Anlægsgartner ApS
Irming Transport
Claus "Vognmand" Jensen - Vandforhindringen
Tømrer-og Snedkerfirmaet Ole Buch Jensen A/S
Solbjerg Maskinværksted
v/Dennis Bundgaard
Via Biler A/S
Lunds Rengøring  ApS - "Vikingeskibene"

_____________________________________________________________________________

Dansk Køre Selskab
 

Rævebjerg 1
DK-4440 Mørkøv

Tlf. 20 93 69 29

Formand Niels Giversen

Danske Bank 1551-4843 533 957

CVR.nr. 30 64 18 33